sosyal2

“Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz bir başka ilkemizdir.”

Kurucumuz Suna Üçkarışoğlu, günümüzde iş dünyasının toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında, çağımızın önümüze getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gerekliliği bilinciyle yola devam ederken yetiştirdiği ve yeştirmekte olduğu gençlere bu bilinci aşılamaktadır.

Farklı sektörlerden Türkiye’nin en köklü sanayi ve hizmet kuruluşlarını yaptığı Ar-Ge toplantıları, verdiği hizmetlerle bünyesinde barındıran İstanbul Media Group, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ürün ve hizmetler geliştirirken, oluşturduğu projelerle zamanın ruhunu özümseyerek, tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerde faaliyetlerinden kaynaklanan başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin bertarafına yönelik politika ve eylem düzeyinde çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul Media Group ve topluluk şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkezine alan bir bakış açısıyla geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle yanıt vererek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayışla, kuruluşundan bugüne ön plana koyduğu çevresel duyarlılığın iş dünyası ve toplum geneline yaygınlaştırılması adına, İstanbul Media Group ve topluluk şirketleri resmi kurumlar, mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları, yerel veya uluslararası tüm ilgili taraflarla ortak girişimler oluşturmaktadır.

kurucu

Ved Vakfı

Ülkemizdeki bakıma muhtaç çocukların ve yaşlıların doğal ortamda birbirlerine manevi destek olabileceği, Türkiye genelinde belirlenen pilot bölgelerde eğitim köyleri kurmak.
Projenin Hedefleri:
1. Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve çocukların doğal beslenmelerini sağlayabileceğimiz güvenli, huzurlu ve eğitim verebileceğimiz standartları yüksek, kontrol edebilen köyler kurmak.

onur-uckarisoglu

Küresel İlkeler Sözleşmesi

2000 yılından günümüze giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gönüllülük esasıyla benimseniyor ve ilkelere uyum konusundaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi internet sayfası aracılığıyla raporlanıyor.
Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler risk yönetimi,

hedef-ve-ilkeler

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Türk iş dünyasının toplumsal duyarlılığı en yüksek üyelerinden biri olan İstanbul Media Group’un iş başarısının ve kurumsal itibarının temelinde zamanın ruhunu yakalayarak bulunduğu toplumun duygu ve beklentilerini doğru algılayarak cevap vermek yatmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Media Group faaliyet gösterdiği coğrafyalarda refahın ve yaratıcılığın

cevre

Çevre Dostu Uygulamalar

“Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz bir başka ilkemizdir.”
Kurucumuz Suna Üçkarışoğlu, günümüzde iş dünyasının toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında, çağımızın önümüze getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gerekliliği bilinciyle