onur-uckarisoglu2

İSTANBUL MEDİA GROUP CEO’SU MESAJI

Hedefimiz; geçmişimizden güç alarak, zamanın ruhunu doğru okuyarak ve değişimleri fırsata çevirerek hep birlikte şirketlerimizi çok daha ileriye taşımaktır.

İstanbul Media Group’un Değerli Yatırımcıları ve Pay Sahipleri, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

beş yıl önce başlayan ve dünyadaki dengeleri alt üst eden kriz, zaman içinde şekil değiştirerek de olsa devam ediyor. İlk etapta finansal bir kriz olarak başlayan sıkıntılar, önce ülkelerin BORÇ  krizlerine, sonrasında da yüksek işsizlik ve sosyal gerilimler eşliğinde bir ekonomik durgunluğa dönüştü.

Bundan en çok etkilenen her ne kadar büyük şirketler, yatırımcılar görünse de gerçekte yara alan biz gençlerin geleceği olmakta.

Genç beyinlere kapatılan kapılar, geleceğin aydınlık günlerini karartmaktan başka bir şey değildir. Bugün İstanbul Media Group’un üretim sytatejilerinde yapılan yanlışları görmesi ve yeni beyinlerin üretime dahil edilerek projeler hazırlanması ülkemizin küresel sermaye döngüsünde uyumla hareket etmesini sağlayacaktır.

İstanbul Media Group, varmış gibi görünen, ancak sanal ortamda dolaşan paranın insan hayatına faydalı üretimlere dönüşmesi için genç arkadaşlarımızla hazırladığımız projelerle ülkemizin daha ileriye gideceğine inanmaktayım.

Bugün; üzülerek söylemeliyim ki, ülkemizde medya sektörü kendi içinde çökmüştür.

Genç beyinlerin net üzerinde dünyaya hakim olduğu bu zamanlarda, inanıyorum ki, ürettiğimiz projelerle  televizyonları daha kaliteli hale getirebiliriz.

Türk Sinema Sektörü’nü daha kaliteli yapımlarla dünyaya taşıyabiliriz.

Medya patronları tarafından bol reyting gözüyle bakılan yabancı proje formatlarına çuvalla verilen paralar içimizi acıtmakta.

İstanbul Media Group; 35 yılı aşkın bir süredir değişimleri zamanında okuyarak, hızlı adapte olup aksiyon alarak başarılı ve öncü çizgisini devam ettirmiştir. İçinden geçtiğimiz bu hızlı değişim döneminde, zamanın ruhunun topluluk olarak son derece önem verdiğimiz 21. Yüzyılın ‘bir amaçla yaşamayı’ işaret ettiğini görüyoruz.

onur-uckarisoglu3jpg

Onur ÜÇKARIŞOĞLU

Bir amaçla yaşanırsa ancak kurumlar ve markalar bütünsel, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısı ile yaratılabilir.

Şirketlerimiz için rekabetçi olabilmek; uzun vadeli stratejilere odaklanmak, riskleri etkin şekilde yönetirken tüm paydaşların çıkarlarını korumayı hedeflemek ve stratejileri sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillendirebilmekle mümkündür.

Bir amaçla oluşturulan büyüme stratejileri çerçevesinde, finansal sağlamlık ile birlikte müşterilerin, çalışanların ve tüm paydaşların kalıcı memnuniyeti, marka değeri, teknoloji gücü, sosyal yatırımlar gibi önemli unsurları bir bütün olarak ele alıyoruz.

Uzun vadeli ve stratejik bakış açımız çerçevesinde şirketlerimizin yeni ürünlere, markalara ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptıkları yatırımlar hız kesmeden devam ederken; yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ödüller bizleri oldukça memnun ediyor.

Çıtayı her sene daha yukarılara çekerek, kendi kendimizle yarışıyoruz. Bu yüksek performansı korumak için operasyonları destekleyecek sağlam bir bilanço, güçlü nakit akışı ve etkin risk yönetimi sürdürülebilir bir iş modelinin olmazsa olmazlarıdır.

Bunun için de kurumsal altyapının doğru kurgulanması, kurumsal değerlerin ve politikaların saptanması ve bu değerler ile birlikte iyi kurumsal yönetimin gereklilikleri olan şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumlulukların organizasyona entegre edilmesi önemli aşamalardır.

Uluslararası finansal piyasaların Türkiye için güvendiği en önemli adreslerden, gururla görüyoruz ki İstanbul Media Group, uluslararası finansal piyasaların Türkiye için güvendiği ve inandığı en önemli adreslerdendir.

İstanbul Media Group, kurucumuz Sayın Suna Üçkarışoğlu “Devletimiz ve ülkemiz var oldukça, biz de varız! “ düsturu ile, ülkemizde özel sektörün gerçekleştirdiği toplumsal yatırımların ve stratejik hayırseverliğin öncüsü olmuştur. Zamanın ruhu artık, sosyal sorumluluğu, bir amaçla, en temel aracı olarak konumlamaktadır.

Saygılarımla,

Onur Üçkarışoğlu
İstanbul Medya Group CEO’su

TAKIMIMIZ

kurucu-foto3

Suna ÜÇKARIŞOĞLU

KURUCU

onur-uckarisoglu

Onur ÜÇKARIŞOĞLU

CEO