sirket2

Kurumsallaşma;

Türkiye’ye yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, gelişmekte olan ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda küresel ve bölgesel olarak yaşanan olumsuz ekonomik ve politik gelişmeler, şirketler, yatırımcılar ve ilgili tüm taraflar için iyi kurumsal yönetim uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İyi kurumsal yönetim uygulamaları, 2015 yılında da şirketlerin büyümesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli göstergelerden biri olacaktır.

İstanbul Media Group, faaliyet gösterdiği sektörde ‘İş’ ambleminin toplumumuzda oluşturduğu kurumsallık anlayışının temsilcisi olarak farklı bir yol çizmektedir.

İyi kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile, Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

Bu çerçevede; İş, Yatırım, başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflar ile arasındaki hak ve sorumluluklarını, kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla, etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmeleri için yanlarında yer alarak desteklemekte, hazırladığımız raporlarla gerçeği görmelerine yardımcı olmaktayız. Gerektiği noktalarda şirketin yönetimine dahil olup kalkınma süreçlerinde destek vermekteyiz.

Şirket Projeleri;

Bu doğrultuda İstanbul Media Group proje üretim merkezimiz faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda aynı zamanda refahın ve yaratıcılığın artırılmasına destek vererek toplumsal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar.Türk iş dünyasının toplumsal duyarlılığı analiz eden ve bu bağlamda projeler üreten İstanbul Media Group’un her şirkete özel proje üretim başarısının ardında kurumsal itibar, zamanın ruhunu yakalamak, yaşadığımız toplumun duygu ve beklentilerini doğru algılayarak yanıt vermekte yatmaktadır.

Gelecek nesiller için mutlu bir Türkiye yaratma amacı ile hareket eden İstanbul Media Group; sağlık, eğitim, kültür-sanat ve çevre alanlarında birçok projeyi hayata geçirerek, sosyal sorunlara da çözüm üretmeye devam etmiştir.

sinema

Sinema

Hiç bir şeye, hiç bir kurum ve kavrama karşı film yapmıyoruz. İnsandan gelen ve insana dönük bir sinema yapıyoruz yalnızca.

danısmanlık

PR-Danışmanlık

Türkiye’de proje üretmenin marka değerini ve başarısını deneyimlemiş Suna ÜÇKARIŞOĞLU, 30 yıldır hizmet verdiği medya

teknik

Teknik Hizmetler

  • Çekim
  • Animasyon
  • Montaj
tv-projeleri

Tv Projeleri

O yüzleşiyor ( Tv Projesi / Kanal D)
Magazin Mahkemesi ( Tv Projesi / Show Tv)
Pazar Keyfi ( TV Projesi / Show Tv)

devlet-proje

Devlet Projeleri

İstanbul Media Group ile Devlet Kurumları arasında yapılan bilgi paylaşımıyla sağlanacak kaynak tasarrufu, etkinlik, vatandaş ve iş dünyasına

sirket

Şirket Hizmetleri

Türkiye’ye yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, gelişmekte olan ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır.