cevre2

Toplumsal Gelişim

Türk İş Dünyası’nın toplumsal duyarlılığı en yüksek üyelerinden biri olan İstanbul Media Group’un iş başarısının ve kurumsal itibarının temelinde zamanın ruhunu yakalayarak bulunduğu toplumun duygu ve beklentilerini doğru algılayarak cevap vermek yatmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Media Group faaliyet gösterdiği coğrafyalarda refahın ve yaratıcılığın artırılmasına destek vererek toplumsal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar.

İstanbul Media Group, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası girişimler ile sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmekte ve bu bilincin topluluk genelinde kurumsal olarak ilerletilmesini sağlamaktadır. İstanbul Media Group kurucusu aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Suna Üçkarışoğlu’ndan ilerde miras olarak devralacağımız sosyal sorumluluk anlayışını, zamanın ruhuna uygun biçimde şekillendirerek, topluluk şirketlerinin bir bütün olarak yarattığı sinerji ile devam ettirmekten her daim onur duyacağız.

Gelecek nesiller için mutlu bir Türkiye yaratma amacı ile hareket eden İstanbul Media Group, kurmayı düşündüğü diğer şirketleri ile, sağlık, eğitim, kültür-sanat ve çevre alanlarında birçok projeye kaynak aktarmaya, sosyal sorunlara çözüm aramaya devam etmiş ve edecektir.

ved3

Ved Vakfı

Ülkemizdeki bakıma muhtaç çocukların ve yaşlıların doğal ortamda birbirlerine manevi destek olabileceği, Türkiye genelinde belirlenen pilot bölgelerde eğitim köyleri kurmak.
Projenin Hedefleri:
1. Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve çocukların doğal beslenmelerini sağlayabileceğimiz güvenli, huzurlu ve eğitim verebileceğimiz standartları yüksek, kontrol edebilen köyler kurmak.

kuresel2

Küresel İlkeler Sözleşmesi

2000 yılından günümüze giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gönüllülük esasıyla benimseniyor ve ilkelere uyum konusundaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi internet sayfası aracılığıyla raporlanıyor.
Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler risk yönetimi,

sosyal3

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Türk iş dünyasının toplumsal duyarlılığı en yüksek üyelerinden biri olan İstanbul Media Group’un iş başarısının ve kurumsal itibarının temelinde zamanın ruhunu yakalayarak bulunduğu toplumun duygu ve beklentilerini doğru algılayarak cevap vermek yatmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Media Group faaliyet gösterdiği coğrafyalarda refahın ve yaratıcılığın

cevre

Çevre Dostu Uygulamalar

“Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz bir başka ilkemizdir.”
Kurucumuz Suna Üçkarışoğlu, günümüzde iş dünyasının toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında, çağımızın önümüze getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gerekliliği bilinciyle