ved2

Projenin Amacı ve Hedefleri:

Ülkemizdeki bakıma muhtaç çocukların ve yaşlıların doğal ortamda birbirlerine manevi destek olabileceği, Türkiye genelinde belirlenen pilot bölgelerde eğitim köyleri kurmak.

Projenin Hedefleri:

  1. Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve çocukların doğal beslenmelerini sağlayabileceğimiz güvenli, huzurlu ve eğitim verebileceğimiz standartları yüksek, kontrol edebilen köyler kurmak.
  2. Burada yaşayan yaşlılar ile çocuklar arasında sevgi bağını oluşturup aile kavramınındaki boşluğu doldurmak ve geleceğin gençleri olacak çocuklarımızı topluma yararlı, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmak.
  3. Köylerde kuracağımız hayvan çifliği ve doğal sebze ve meyveleri yetiştireceğimiz bahçelerin gelirleriyle, köylerin kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri platform oluşturmak.

 

VED VAKFI İLKELERİ

‘Ben’den ve bencillikten uzaktır yolumuz. Nefsimize tutsak olmayı değil, nefsimizin bize tutsak olmasını seçenlerdeniz.

Cimrilik, hırs, haset, alay, kibir, yalan, riya, şehvet, şöhret, gaflet, gazap gibi çirkin karakterlerden kendimizi arındırmak için çalışıyoruz.

İnsanlar arasında saygıya, dostluğa ve dayanışmaya destek vermek için buradayız.

Her türlü şiddete, zulme, işkenceye, kul hakkının yenmesine, hırsızlığa karşıyız.

Barışı, adaleti, sevgiyi, mutluluk ve huzuru inşa için çalışırız.

Önemsediklerimizin en başında yaşama hakkı gelir. Yaşayan her varlığa sevgi duyarız.

Ölüm korkusunu çoktan yenmişizdir.

Ölüm, bizim için yeni bir yaşama geçiştir.”

İSTANBUL MEDİA GROUP 21.YÜZYILIN HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYEN OLUŞUMU!

kurucu

Ved Vakfı

Ülkemizdeki bakıma muhtaç çocukların ve yaşlıların doğal ortamda birbirlerine manevi destek olabileceği, Türkiye genelinde belirlenen pilot bölgelerde eğitim köyleri kurmak.
Projenin Hedefleri:
1. Bakacak kimsesi olmayan yaşlı ve çocukların doğal beslenmelerini sağlayabileceğimiz güvenli, huzurlu ve eğitim verebileceğimiz standartları yüksek, kontrol edebilen köyler kurmak.

onur-uckarisoglu

Küresel İlkeler Sözleşmesi

2000 yılından günümüze giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gönüllülük esasıyla benimseniyor ve ilkelere uyum konusundaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi internet sayfası aracılığıyla raporlanıyor.
Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler risk yönetimi,

hedef-ve-ilkeler

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Türk iş dünyasının toplumsal duyarlılığı en yüksek üyelerinden biri olan İstanbul Media Group’un iş başarısının ve kurumsal itibarının temelinde zamanın ruhunu yakalayarak bulunduğu toplumun duygu ve beklentilerini doğru algılayarak cevap vermek yatmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul Media Group faaliyet gösterdiği coğrafyalarda refahın ve yaratıcılığın

hedef-ve-ilkeler

Çevre Dostu Uygulamalar

“Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz bir başka ilkemizdir.”
Kurucumuz Suna Üçkarışoğlu, günümüzde iş dünyasının toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında, çağımızın önümüze getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gerekliliği bilinciyle